Mid-Summer night Thought. #0.1

Eyes wide open.
Mind is somewhere else.
Thinking randomly in a mid-summer night.
Can’t sleep.
Feeli’n tired and heavy.
Head is aching. Throbbing.
Wanted to shout but can’t do it.
Eyes are damped. Crying. Sobbing.
Heart. Aching.
Soul. Ripping.
Mind. Bleeding.
Can’t think straight.
Voices in my head.
Disturbing.
3 a.m.
Lying in bed.
Depressed.
Die.
You are not worth it.
You are not enough.
3:05 a.m.
Eyes are heavy.
Heavy breathing.
Fresh tears.
Eyes. Swollen.
3:10 a.m.
Eyes. Close.
Morning came.
Same routine.
Tired.
Exhausted.
Numb.

- P
Advertisements

Mahal na ata kita.

Nagkakilala sa hindi inaasahang pagkakataon

nagkakilala sa maling oras at panahon

Nagkausap, nagkapalagayan ng loob

Nagkausap, unti-unting nahulog.

 

Sa mga matatamis mong salita

mga mata mong nagniningning sa tuwing tayo’y nag uusap

mga ngiti mong nakakahumaling

sa tuwing ika’y bumabaling saakin.

Puso ko’y unti-unting nahuhulog

nahuhulog, nahuhulog, nahuhulog ang puso ko.

hindi ko na kayang pigilan, wala nang atrasan

Gusto na ata kita. 

 

Lumipas ang araw, ang buwan

tayo pa din ang magkasama

sa bakanteng oras, bakanteng araw

hindi mapag layo, hindi mapag hiwalay.

 

Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko?

unti-unting lumalaki

unti-unting lumalalim

inamin sa sarili, ang matagal nang itinatanggi.

 

MAHAL NA ATA KITA.   

MAHAL NA MAHAL KITA.